Finansowanie

Pomagamy wszystkim osobom i podmiotom gospodarczym, którzy decydują się na inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Doradzamy naszym klientom w zdobyciu dofinansowania fotowoltaiki w mazowieckim. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych może przyjąć różne formy – od dotacji, przez pożyczki, aż po ulgi podatkowe. W Polsce jednym z najbardziej znanych programów wsparcia dla fotowoltaiki jest program „Mój prąd”, który umożliwia uzyskanie dofinansowania 50% kosztów inwestycji. Ponadto wiele samorządów oferuje własne programy wsparcia dla mieszkańców chcących zainstalować panele fotowoltaiczne.

Dofinansowanie pomp ciepła mazowieckie

Dofinansowanie pomp ciepła w mazowieckim jest kolejną formą wsparcia mieszkańców regionu w poszukiwaniu ekologicznych źródeł energii. Dofinansowanie pomp ciepła dostępne jest zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W Polsce jednym z programów wsparcia dla tego rodzaju inwestycji jest program „Czyste powietrze”, który umożliwia uzyskanie dofinansowania 45% kosztów zakupu i montażu pompy ciepła. Ponadto niektóre samorządy oferują dodatkowe wsparcie finansowe dla mieszkańców inwestujących w pompy ciepła.

Dzięki wsparciu finansowemu w inwestycję fotowoltaiki i pomp ciepła można znacznie obniżyć koszty, a tym samym skrócić okres zwrotu z inwestycji. Ponadto korzystanie z odnawialnych źródeł energii przyczynia się do obniżenia rachunków za energię oraz ochronę środowiska, co jest korzystne zarówno dla poszczególnych gospodarstw domowych, jak i dla całego społeczeństwa.

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z wszystkich aktualnie dostępnych programów dofinansowania, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. W większości przypadków załatwiamy za Ciebie praktycznie całość formalności.

Oferujemy możliwość sfinansowania zakupu naszych usług za pomocą kredytu, sprzedaży ratalnej, leasingu oraz pożyczki leasingowej. Wniosek złożysz bezpośrednio u nas. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, firm, jak i rolników.

Oprócz finansowania oferujemy naszym Klientom również możliwość ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej. Informujemy także o możliwości skorzystania z przysługujacych ulg podatkowych.

Dotacje

Program Mój Prąd – aktualnie czekamy na ogłoszenie szczegółów nowej edycji, która ma wystartować od 1 lipca 2021 r. Dotąd w ramach programu można było uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 5000 zł) do budowy domowej instalacji fotowoltaicznej. Przyszła edycja ma oferować rozszerzony zakres celów dofinansowania i według wstępnych założeń ma obejmować dodatkowo: przydomowe stacje ładowania samochodów elektrycznych, magazyny ciepła/chłodu oraz inteligentne systemy zarządzania energią w domu. Nie jest jeszcze znany poziom dofinansowania. Ma być zalezny od zakresu rzeczowego inwestycji. Przedział mocy instalacji podlegających dofinansowaniu to 2-10 kW. Koszty kwalifikowane będą stanowiły wydatki poniesione przez wnioskodawców w okresie 01.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

Program Czyste Powietrze – program dofinansowania wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła (w szczególności na pompy ciepła), spełniające aktualne normy oraz przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynku. W ramach programu możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (jednakże tylko w połączeniu z wymianą źródła ciepła jako celem głównym). Maksymalna łączna wysokość dotacji to 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31.12.2027 r.

Kredyty

Współpracujemy z bankami oferującymi najkorzystniejsze, preferencyjne warunki finansowania inwestycji w OZE (głównie fotowoltaika i pompy ciepła). Możliwy jest również zakup na raty pozostałych produktów i usług z naszej oferty.

Szczegóły oferty:

– atrakcyjne oprocentowanie od 3% rocznie (0,25%/m-c), bez kosztów dodatkowych,
– prosta procedura, minimum formalności, szybka decyzja kredytowa,
– okres kredytowania do 144 miesięcy,
– kwota kredytu do 80 000 zł,
– akceptowalne praktycznie wszystkie legalne źródła dochodów.

Leasing

Firmy zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę mogą ją sfinansować za pomocą oferowanego przez naszych partnerów leasingu (operacyjnego lub finansowego). Zalety takiego rozwiązania:

– korzyści podatkowe (rata leasingu jest kosztem uzyskania przychodu, czyli zmniejsza podstawę opodatkowania),
– osiągnięte oszczędności w kosztach zakupu energii elektrycznej „finansują” ratę leasingową,
– elastyczna oferta, uproszczona procedura, szybka decyzja,
– leasing nie obniża zdolności kredytowej firmy.

Alternatywnym wobec leasingu rozwiązaniem dla firm, oferowanym przez naszych partnerów, jest pożyczka leasingowa.

Ubezpieczenia

Zakres oferowanego przez naszych partnerów ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej obejmuje:

 

– naprawa instalacji (w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia instalacji w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego),
– utrata instalacji (w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji),
– interwencja specjalisty elektryka (w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia instalacji w wyniku przepięcia lub uderzenia pioruna),
– pokrycie kosztów wynikających ze straty w produkcji energii elektrycznej,
– pomoc prawna.

Ulgi podatkowe

Ulga termomodernizacyjna

Ulga umożliwiająca odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na termomodernizację domu, w tym miedzy innymi na:

 

– instalację fotowoltaiczną,
– pompę ciepła,
– ogrzewanie elektryczne,
– dokumentację projektową.

 

Z ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające swoje dochody:

– według skali podatkowej,
– według jednolitej 19% stawki podatku,
– opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Dotyczy to także przedsiębiorców – właścicieli domów jednorodzinnych wykorzystywanych do celów mieszkaniowych. Nie dotyczy najemców, osób dopiero budujących dom ani właścicieli budynków wielorodzinnych.

 

Odliczeniu podlega cała kwota wydatków na materiały, urządzenia i usługi, jednak nie może ona przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Kwota 53 tys. zł przysługuje na każdego podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. W przypadku małżonków na każdego przypada oddzielny limit po 53 tys. zł.

 

Niewykorzystana w danym roku kwota odliczenia nie przepada – można ja odliczyć przez 6 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

 

Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może od niego odliczyć 25% wartości inwestycji (udokumentowanej rachunkami) w instalację fotowoltaiczną mieszczącą się w przedziale mocy od 1 kW do 1 MW. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców. Może ona zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

 

Powyższe informacje nie stanowią usługi doradztwa podatkowego. W przypadku chęci skorzystania z w/w ulg podatkowych stanowczo rekomendujemy wcześniejszą konsultację z odpowiednim organem odpowiedzialnym za pobór w/w podatków.

Dla biznesu

Dla domu

Dla biznesu

Dla rolnika

Dla biznesu

Dla biznesu

Zadaj pytanie on-line Gadu-Gadu