Farma fotowoltaiczna coraz częściej wykorzystywana jest jako forma pozyskiwania energii elektrycznej. Z czego to wynika? Głównym powodem ich popularyzacji jest transformacja energetyczna, która ma miejsce już od dawna. Węgiel jest surowcem, który coraz częściej jest wycofywany z gospodarstw domowych. Na tym jednak nie koniec- w najbliższym czasie planowane jest również odejście od elektrowni węglowych. Właśnie z tego powodu wszystkie inne formy pozyskiwania energii elektrycznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jedną z nich są farmy fotowoltaiczne- służą jako elektrownia słoneczna, która zasila wiele domów jednocześnie!

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to elektrownia słoneczna, która zapewnia energię ze słońca dla wielu domostw, nawet całej gminy. Co istotne? Łączna moc farm słonecznych najczęściej waha się w przedziale od 0,5 nawet do kilkunastu megawatów. Jednak, każda farma fotowoltaiczna wymaga znacznego obszaru na jej instalację. Ponadto, farma słoneczna musi posiadać również falownik (inwerter), który umożliwia zamianę energii słonecznej w prąd. Co dalej? Wygenerowany prąd przesyłany jest do sieci energetycznej, która odpowiada za jego rozprowadzanie. Ważne jest znalezienie odpowiedniego miejsca, działki oraz prawidłowe ustawienie paneli, ponieważ dzięki temu energia słoneczna może docierać do farmy bez większych ograniczeń!

Farma fotowoltaiczna – inwestycja

Choć koszt budowy farmy fotowoltaicznej jest wysoki, jednak można potraktować go jako formę inwestycji. Mimo tego warto pamiętać, że jest to inwestycja wymagająca zarówno pod kątem instalacyjnym, jak i projektowym. Każda farma słoneczna wiąże się z zakupem gruntu pod budowę i wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej. Kapitał jaki należy uwzględnić przy budowie farmy wynosi najczęściej kilka milionów złotych. Przykładowo, na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW należy przeznaczyć ok. 3 mln złotych. Ważny jest fakt, iż koszt 1 kW na farmie fotowoltaicznej jest niższy w porównaniu ze standardową instalacją fotowoltaiki. Oprócz tego, budowa farmy słonecznej wymaga również wykonania szeregu formalnych czynności m.in. uzyskanie koncesji.

Budowa farmy fotowoltaicznej

Najdroższym elementem każdej farmy fotowoltaicznej są rzecz jasna panele. Inne opłaty to m.in. koszty konstrukcji wsporczych, na których znajdują się panele słoneczne. Należy zwrócić uwagę na to, iż farmy fotowoltaiczne to rodzaj instalacji gruntowych, który wymaga wykorzystania odpowiednich, a co najważniejsze wytrzymałych konstrukcji. Duże znaczenie w kosztorysie instalacji odgrywają również falowniki, które są odpowiedzialne za zamianę prądu stałego w zmienny, który wprowadzany jest do sieci.

Tracker fotowoltaiczny – co to jest?

Czy wiesz, że oprócz konstrukcji wspornych możliwe jest także zastosowanie specjalnych trackerów? To urządzenie, które umożliwia „śledzenie słońca”. Montaż paneli fotowoltaicznych na trackerach pozwala ustawić instalację w kierunku słońca, co pozwala uniknąć zacienienia ich dolnej części. To świetne rozwiązanie, dzięki któremu produkcja energii może zwiększyć się nawet o 30%. Jednak jest to udogodnienie, które nie należy do najtańszych. Zastosowanie trackerów dla farmy fotowoltaicznej może znacznie zwiększyć cenę inwestycji.

Jak wygląda sprzedaż prądu z farmy fotowoltaicznej?

Zastanawiasz się jak przebiega sprzedaż prądu z farmy solarnej? Wygląda ona nieco inaczej, niż w przypadku systemu rozliczania się z siecią przez Klienta indywidulanego, który nadwyżki prądu może odsprzedawać do sieci energetycznej i dobierać je w czasie, kiedy produkcja energii jest mniejsza. W tym przypadku nadwyżka jest wyceniana po średniej cenie kwartalnej, którą określa Urząd Regulacji Energetyki. W dużych farmach solarnych energię sprzedaje się w oparciu o system aukcyjny. Za prowadzenie aukcji odpowiedzialny jest URE oraz pośrednictwo Internetowej Platformy Aukcyjnej.
Według regulaminu aukcje organizowane są co najmniej raz w roku, a mogą brać w nich udział wszystkie podmioty, które posiadają koncesję na produkcję energii. Co więcej? Niezbędny jest również pozwolenie na udział w aukcji. Aukcję wygrywa ta farma, która zaproponuje najbardziej korzystne warunki odsprzedaży prądu. Należy jednak pamiętać, ze cena nie może być niższa od stawki referencyjnej, ustalanej przez URE.

Inna opcja sprzedaży prądu z farm fotowoltaicznych to umowa PPA (Power Purchase Agreement). To rodzaj umowy pomiędzy producentem a Klientem, który może być nie tylko konsumentem, ale i sprzedawcą. Umowa zawiera szczegółowe warunki sprzedaży energii, płatności oraz harmonogramy dostaw.

Czy farma fotowoltaiczna jest opłacalna? Zwrot kosztów i zyski

Generowanie energii elektrycznej to również świetny pomysł na biznes! Coraz większą popularność OZE widać zarówno na dachach budynków prywatnych, jak i posesjach.
Jednak odnawialne źródła energii są też widoczne na większych przestrzeniach, gdzie powstają farmy słoneczne. Opłacalność inwestycji zależy od kilku czynników. Choć sama budowa farmy wiąże się z wysokim kosztem początkowym, można śmiało stwierdzić- im większa instalacja fotowoltaiczna, tym niższy koszt, a co za tym idzie więcej korzyści!

Według danych z 2021 roku, inwestycja w farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW może zwrócić się już w okresie 8 lat. Zarówno zyski, jak i zwrot kosztów można przyśpieszyć korzystając ze specjalnych dotacji dla farm fotowoltaicznych ( w wielkości nawet 60%). Środki przyznaje RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne pozyskując je z Unii Europejskiej. Warto dodać, iż fundusze unijne przeznaczone na zieloną energię ciągle się zwiększają, co jest niezwykle istotne w dobie odchodzenia od standardowych źródeł energii.

Planujesz większą instalację fotowoltaiczną dla siebie lub firmy? Koniecznie sprawdź naszą ofertę. Zapraszamy serdecznie!

Zadaj pytanie on-line Gadu-Gadu